Fortificació de Pèiralada (Sant Pau de Fenolhet)

Situació

Un aspecte d’aquesta edificació medieval, amb una estructura de fusta moderna a la part superior.

ECSA - A. Roura

Aquest edifici, molt malmès, és situat prop de l’antic mas de Pèiralada, reconstruït al segle XIX.

Mapa: IGN-2348. Situació: Lat. 42° 48′ 14″ N - Long. 2° 28′ 02″ E.

Per a arribar-hi, partint de Sant Pau de Fenolhet, cal seguir la carretera D-117 en direcció a Caudièrs de Fenolhet, i després d’haver fet un recorregut d’uns 8 km, veurem el mas a mà esquerra, prop de la carretera. L’edifici és a la vora. (MLIR)

Història

D’aquesta edificació d’origen medieval —que la gent de la contrada identifica amb l’antiga església de Sant Pèire de Pèiralada-, no es poden aportar dades documentals. La construcció revela clarament una estructura que correspon a un edifici de tipus civil i militar i no pas a una església. (JAA-MLIR)

Castell

Aspecte de l’edifici.

ECSA - A. Roura

La fortificació o edifici conservat vora el mas de Pèiralada té l’estructura d’una torre prismàtica de planta rectangular, orientada de N a S. L’única obertura que conserva és la porta, situada a la planta baixa en la façana de llevant, just a l’angle nord-est. Aquesta porta, amb un arc de mig punt, no té parament extern, ja que va ser espoliat en tot aquest sector de l’edifici.

La construcció no ha conservat el seu primer pis original, que ha estat substituït per una matussera i precària estructura de fusta que, tot i el seu caràcter i datació moderns, no deixa d’evocar l’aspecte que podien tenir certes torres medievals que tenien la seva part superior de fusta.

Els paraments externs han estat espoliats en les seves cantonades i bona part del mur de llevant, però conserven un aparell de carreuons simplement trencats, sense escairar, disposats en filades irregulars i desiguals, però tendents a l’horitzontalitat, que posen en evidència una tipologia constructiva força rústega, però datable al segle XII, sense que en l’estat actual de la construcció puguin fer-se més precisions. (JAA)