OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

EsportpèdiaCat — Enciclopèdia de l’esport català

Consejo Superior de Deportes

Esport general
esports esport
Organisme autònom a través del qual s’exerceix l’actuació de l’Administració de l’Estat en l’àmbit esportiu.

Fou creat el 1977 en substitució de la Delegación Nacional de Deportes. El seu president té rang de secretari d’Estat i és nomenat pel Consell de Ministres. Com a principals funcions, sanciona els estatuts de les federacions esportives espanyoles i n’acorda els programes esportius, els pressupostos i les estructures orgàniques. Reconeix les especialitats esportives, qualifica les competicions de caràcter estatal i autoritza la celebració de competicions d’àmbit internacional a Espanya. Concedeix subvencions i promou la investigació en l’àmbit esportiu. Controla l’ús de substàncies prohibides. Es coordina amb les comunitats autònomes amb relació a les competències esportives, i també pel que fa a l’esport escolar i universitari. Elabora els plans d’estudi de les titulacions de tècnic esportiu i en reconeix els centres autoritzats. Elabora els plans de millora d’instal·lacions esportives i n’actualitza el cens. També gestiona el registre d’associacions esportives en l’àmbit estatal. A Catalunya es coordina amb la Secretaria General de l’Esport, amb seu a Esplugues de Llobregat. Ha estat presidit pels catalans Romà Cuyàs (1982-87), Santiago Fisas (1998-99) i Albert Solé (2011). Forma part del patronat de diverses institucions esportives catalanes, com la Fundació Barcelona Olímpica i el Museu Olímpic i de l’Esport, entre d’altres.

Llegir més...