OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

agent

Etimologia: del ll. agens, -ntis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
 1. adjectiu i masculí i femení
  1. Que obra.
  2. subjecte agent (o simplement agent) gramàtica Persona o cosa que fa l’acció representada per un verb.
 2. masculí Poder o causa activa, allò que té el poder de produir un efecte. Agent químic.
 3. masculí i femení Persona que té la missió d’obrar per algú.
 4. masculí dret Aquell qui executa actes que poden produir o produeixen efectes jurídics.
 5. masculí dret penal Autor d’una acció qualificada legalment com a delicte o com a falta.
 6. masculí filosofia Enteniment agent.
 7. masculí informàtica Programa que duu a terme una cerca complexa a internet.
 8. agent antiinfecciós terapèutica i farmàcia, indústria farmacèutica Substància química natural o de síntesi que inhibeix el creixement o és capaç d’eliminar els microorganismes patògens específics d’un procés infecciós.
 9. agent causant patologia Microorganisme específic (bacteri o virus, sobretot) responsable d’una malaltia o afecció.
 10. agent comercial dret Persona que per professió fa d’intermediari en operacions comercials de compravenda de mercaderies.
 11. agent consular dret internacional
  1. Agent que, sense pertànyer al cos de funcionaris d’un estat, exerceix determinades activitats consulars limitades a una ciutat o un port estranger per compte de l’estat i sota l’autoritat del seu cònsol.
  2. Cap d’oficina consular de la categoria inferior.
 12. agent d’assegurances dret Comissionista que es dedica a gestionar la contractació de pòlisses d’assegurança.
 13. agent d’assegurances marítimes dret mercantil Assessor dels armadors amb relació a la contractació de pòlisses amb empreses asseguradores.
 14. agent de canvi i borsa dret mercantil Funcionari que intervé privativament en les negociacions i les transferències de tota mena d’efectes o de valors públics cotitzables.
 15. agent de duanes dret mercantil Intermediari entre l’administració de duanes i els particulars.
 16. agent de la propietat immobiliària [sigla API] dret civil Persona que per professió intervé en operacions de compravenda, de préstec o d’hipoteca de finques urbanes o rústiques, traspassos de locals comercials, valoracions, etc.
 17. agent de l’autoritat dret Nom genèric que designa la persona que, per disposició legal o d’una autoritat, ha de mantenir l’ordre públic i la seguretat de les persones i de les coses i ha d’executar manaments judicials.
 18. agent del navilier dret mercantil Col·laborador del navilier o armador en tota mena d’operacions mercantils.
 19. agent de l’ordre públic Membre d’un cos de policia administrativa encarregat de la seguretat i l’ordre públics.
 20. agent de negocis Persona que es dedica professionalment a administrar els béns o a gestionar els negocis d’altri.
 21. agent de policia urbana Membre de la policia municipal.
 22. agent diplomàtic dret internacional
  1. Cap d’una missió o membre del personal diplomàtic d’una missió.
  2. Persona que un estat envia com a representant seu en missió especial per tal de prendre part en una negociació, un congrés o una conferència internacional.
 23. agent doble ciències polítiques Agent secret al servei de dos governs rivals, que passa informació vàlida però manipulada a un dels dos països per tal d’aconseguir les informacions veritablement interessants per a l’altre país.
 24. agent executiu dret administratiu Funcionari encarregat d’exigir el pagament dels imposts, els arbitris o les penes pecuniàries no satisfetes voluntàriament pels contribuents en els terminis establerts legalment.
 25. agent judicial dret processal En els tribunals i els jutjats, funcionari subaltern que coopera en l’administració exercint principalment funcions d’execució.
 26. agent literari literatura Representant d’un escriptor en nom del qual actua en tot el que fa a la contractació d’obres pels editors i a l’explotació de la seva producció literària, a canvi d’una comissió sobre els drets d’autor.
 27. agent marítim dret marítim Persona natural o jurídica que executa actes jurídics relacionats amb el tràfic marítim.
 28. agent medicinal farmàcia, indústria farmacèutica Tot allò que té acció terapèutica.
 29. agent oficial de la propietat industrial dret Encarregat de gestionar la presentació i la tramitació d’expedients al registre de la propietat industrial.
 30. agents naturals masculí Forces de la natura.
 31. agent secret
  1. ciències polítiques Persona encarregada per un govern de dur a terme missions d’espionatge i de contraespionatge.
  2. literatura i cinematografia Personatge de ficció creat arran de la situació que ocasionà la guerra freda i que originà l’aparició i la gran difusió de tota una novel·lística i una cinematografia basades en aventures sobre l’espionatge.
 32. agent social sociologia Representant d’un sector social determinat, especialment dels sindicats i de la patronal, al qual hom atribueix la legitimitat per a defensar els interessos d’aquest sector.
 33. agent turístic turisme, viatges
  1. Mitjancer entre l’agència de viatges i l’usuari.
  2. per extensió Persona que treballa en la promoció de viatges.
agent

Llegir més...