i arxidiòcesi | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran Diccionari de la llengua catalana

arxidiòcesi

Partició sil·làbica: ar_xi_di_ò_ce_si
Etimologia: de arxi- i diòcesi
femení dret canònic Circumscripció eclesiàstica sota la jurisdicció d’un arquebisbe.
arxidiòcesi
Llegir més...