i forn | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

forn

Etimologia: del ll. fŭrnus, íd. 1a font: s. XIII, Vides
  masculí
  1. tecnologia Lloc clos dins el qual qualsevol tipus d’energia, generalment química o elèctrica, es converteix en energia calorífica per tal de transformar, físicament o químicament, la matèria que hom hi introdueix. Forn de pa. Forn d’obra o de terrisser.
  2. alt forn metal·lúrgia Forn de cup, d’uns 30 m d’alçària, format per dues seccions troncocòniques unides per llur base més gran i emprat en la siderúrgia moderna per a l’extracció del ferro.
  3. forn baix metal·lúrgia Forn de cup de poca alçària (més o menys 1 m) que era emprat en l’extracció del ferro en el procediment de la farga catalana.
  4. forn de microones electrònica i electrodomèstics Forn de cocció que funciona electrònicament mitjançant microones les quals desenvolupen calor en les substàncies dielèctriques, emprat per a escalfar aliments, coure’ls o descongelar-los.
  5. forn solar Forn que utilitza l’energia del sol concentrada mitjançant captadors parabòlics i cilindroparabòlics.
 1. per extensió Lloc on fa molta calor. Aquesta casa és un forn!
 2. Botiga en què hom ven pa; fleca.
 3. forn de destret història i dret català Monopoli dels senyors de castells termenats pel qual ningú no podia fer pa o proveir-se’n si no era en l’establiment del senyor, que aquest cedia en arrendament per un temps assenyalat o bé en contracte quasiemfitèutic.
forn

Llegir més...