i llibre | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

llibre

Etimologia: del ll. lĭber, lĭbrī, íd., inicialment ‘part interior de l’escorça d’una planta’ on els romans escrivien 1a font: s. XII
  masculí
  1. Conjunt de fulls escrits o impresos posats en l’ordre en què han d’ésser llegits. Un llibre enquadernat.
  2. especialment Reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot.
  3. L’obra així reproduïda. Llibres d’història. Un llibre de text. Els llibres de cavalleries.
  4. deixar els llibres figuradament Abandonar els estudis.
  5. llibre blanc Recull de documents sobre un tema d’actualitat publicat per un organisme, un govern, etc. Llibre blanc de l’ensenyament.
  6. llibre de butxaca Llibre de format petit, preu mòdic i tiratge llarg.
  7. llibre de família dret civil Llibret facilitat als qui es casen, per fer-hi constar llur situació civil i el naixement dels fills.
  8. llibre de navegació dret marítim Llibre segellat per l’autoritat marítima que ha de dur tot vaixell i en el qual el comandant registra tots els detalls del viatge.
  9. llibre de reclamacions dret civil Llibre que han de tenir els establiments oberts al públic, en què els clients poden formular queixes sobre els preus o alguna deficiència dels serveis.
  10. llibre de text ensenyament Llibre que conté les explicacions d’una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, els universitaris, etc., per a estudiar-la.
  11. llibres sants (o sagrats) religió Conjunt de llibres que contenen la doctrina d’una religió determinada.
  12. parlar com un llibre figuradament Parlar molt doctament.
  1. Registre. Un llibre d’adreces, de despeses. Llibre de comptes, el llibre diari, el llibre mestre. Llibre d’entrades d’una biblioteca. Llibre de família. Llibre de repartiment.
  2. diplomàtica Còdex famós, en especial cartoral i llibre de privilegis, que, pel fet d’ésser relligat amb pell o amb tela de color, és conegut per aquest color. El Llibre Vermell de Montserrat.
 1. literatura Cadascuna de les parts en què pot dividir-se una obra.
 2. llibre electrònic informàtica Microordinador portàtil, de forma semblant a un llibre, i proveït d’una pantalla, que pot contenir text, imatge i so.
 3. llibre de la vida figuradament cristianisme Expressió amb què hom es refereix al coneixement de Déu amb relació als elegits o predestinats a la glòria, considerant-los com a inscrits en un llibre.
llibre

Llegir més...