i meteoròleg | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran Diccionari de la llengua catalana

meteoròleg | meteoròloga

Partició sil·làbica: me_te_o_rò_leg
Etimologia: de meteoro- i -leg 1a font: 1917, DOrt.
masculí i femení Especialista en meteorologia.
meteoròleg
Llegir més...