OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

període

Partició sil·làbica: pe_rí_o_de
Etimologia: del ll. periŏdus, i aquest, del gr. períodos, íd. 1a font: 1696, DLac.
  masculí
  1. Porció de temps limitat i determinat per l’ocurrència d’algun fenomen.
  2. període d’un reactor física atòmica Temps necessari perquè la densitat espacial de neutrons d’un reactor nuclear sigui multiplicada o dividida pel nombre e.
 1. Espai de temps que comprèn tota la durada d’una cosa, d’una fase.
  1. dret processal Cadascuna de les fases o parts de què consta el judici per a exposar, provar o sentenciar.
  2. període constitutiu dret mercantil Període necessari per a la constitució i perfecció de les societats anònimes.
  3. període de prova dret del treball En la contractació laboral, espai de temps dins el qual cadascuna de les parts contractants pot dissoldre el vincle si no resta satisfeta de les prestacions de l’altra.
  4. període de sessions dret polític Període de temps anyal en el qual legalment es pot reunir un parlament.
  5. període d’explotació economia Temps que hom preveu com a necessari, des de la realització d’una inversió productiva fins a la seva recuperació.
  6. període electoral dret i ciències polítiques Temps en què la llei preveu la presentació de candidats fins a llur proclamació, acabades les eleccions.
  7. període sospitós dret mercantil Espai de temps que precedeix una declaració de fallida.
 2. estratigrafia Unitat geocronològica, de rang superior a l’època i inferior a l’era, corresponent a la unitat cronoestratigràfica sistema.
 3. física
  1. Temps T, característic de qualsevol moviment periòdic, que transcorre entre dos estats de moviment consecutius i equivalents.
  2. període radioactiu (o de semidesintegració) física atòmica Temps T necessari perquè es desintegrin la meitat dels nuclis d’una substància radioactiva.
  1. fisiologia animal Menstruació.
  2. medicina i patologia Fase distinta en el curs d’una malaltia o procés.
  3. període expulsiu obstetrícia Temps del part en què és expulsat el fetus.
  4. període menstrual fisiologia animal Temps que dura la menstruació.
 4. geologia Terme emprat per a designar la durada d’un temps geològic.
 5. gramàtica En alguns corrents gramaticals, unitat sintàctica formada per dues o més oracions.
 6. matemàtiques Nombre característic de cada fracció periòdica o bé de cada funció periòdica.
 7. música Unitat diferenciada d’una composició musical.
 8. química Cadascuna de les fileres horitzontals de la taula periòdica.
 9. període d’identitat cristal·lografia Període relatiu als intervals de repetició específica per a cadascuna de les direccions de l’estructura reticular paral·lelepipèdica dels edificis cristal·lins.
període

Llegir més...