i plom | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

plom

Etimologia: del ll. plŭmbum, íd. 1a font: 1249
  masculí
  1. [símbol Pb] química inorgànica i metal·lúrgia Element metàl·lic, de nombre atòmic 82, pertanyent al grup IV A de la taula periòdica.
  2. acetat de plom (II) [Pb(CH3COO)2] química inorgànica i metal·lúrgia Sòlid cristal·lí obtingut per acció de l’àcid acètic sobre el litargiri o làmines molt fines de metall.
  3. arsenat de plom (II) [Pb3(AsO4)2] química inorgànica i metal·lúrgia Sòlid cristal·lí obtingut per interacció d’una sal soluble de plom amb una solució d’arsenat sòdic.
  4. diòxid de plom [PbO2] química inorgànica i metal·lúrgia Sòlid cristal·lí obtingut per tractament de solucions alcalines d’hidròxid de plom amb hipoclorit sòdic.
  5. nitrat de plom (II) [Pb(NO3)2] química inorgànica i metal·lúrgia Sòlid cristal·lí obtingut per l’acció de l’àcid nítric sobre el plom.
  6. òxid de plom (II) química inorgànica i metal·lúrgia Litargiri.
  7. pesat com un plom figuradament Molt pesat.
  8. tetraacetat de plom [Pb(CH3COO)4] química inorgànica i metal·lúrgia Sòlid cristal·lí obtingut per reacció del mini amb àcid acètic en presència d’anhídrid acètic.
  1. Objecte fet de plom.
  2. Tros de plom emprat com a bolla o marxamo.
  3. armament Bala o perdigó, fet de plom, emprat en algunes armes de foc.
  4. cinegètica Tros de plom que, fixat als filats de caçar, impedeix que el vent els alci.
  5. construcció i marina, marítim Tros de plom lligat a l’extrem d’una corda o cordill per a sondar o per a assenyalar la direcció vertical.
  6. numismàtica Pellofa de plom.
  7. oficis manuals Peça de plom emprada com a pes en una balança.
  8. pesca Cadascun dels trossos de plom que, fixats a les xarxes, les fan enfonsar.
  9. indústria tèxtil Barreta de plom, o de ferro, que, penjada de cada baga o corda de les muntures jacquard, els fa baixar després que la màquina o el teler els hagi alçats i els manté tibants.
  10. plom de verema numismàtica Objecte semblant a una moneda de plom, del qual hi ha notícies durant el segle XV i que segurament servia per a controlar la quantitat de raïm que els pagesos lliuraven al portaler.
 1. popularment electrotècnia Fusible, especialment d’una instal·lació domèstica.
  1. a plom locució adverbial Verticalment.
  2. perdre el plom (o estar fora de plom) Decantar-se de la posició vertical.
 2. a plom heràldica En una peça inclinada, dit del merletat o el bastillat quan els merlets són perpendiculars a la base de l’escut.
 3. intoxicació per plom toxicologia Quadre crònic propi dels treballadors del plom.
plom

Llegir més...