i politeisme | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran Diccionari de la llengua catalana

politeisme

Partició sil·làbica: po_li_te_is_me
Etimologia: de poli- i teisme1
masculí religió Forma de religió que reconeix diverses divinitats.
politeisme
Llegir més...