i pont | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels sumaris

Gran Diccionari de la llengua catalana

pont

Etimologia: del ll. pons, pŏntis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
  masculí
  1. obres públiques Obra de fàbrica, estructura metàl·lica, etc., sobre la qual una via de comunicació pot salvar una depressió o un obstacle (riu, barranc, etc.) o creuar una altra via de comunicació situada a nivell inferior.
  2. fer pont Una cosa formar un arc o arcada a una certa distància del sòl.
  3. pont de barques pontó 2.
  4. pont de campanya organització militar Pont sobre suports fixos o flotants bastit per les tropes d’enginyers o, especialment, pels pontoners per tal de facilitar el pas de les unitats.
  5. pont del diable Nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d’origen romà, la construcció dels quals s’atribueix al diable, que els hauria edificats en canvi de l’ànima de la persona encarregada de construir-los.
  6. pont internacional dret internacional Pont que serveix de comunicació entre dos estats en una zona fronterera.
  7. pont llevadís construcció i organització militar Pont utilitzat als castells i a les fortaleses per a travessar el fossat i que era aixecat per politges, cordes o cadenes.
  1. Nom de diversos objectes, peces, estructures, etc., semblants a un pont per la forma, la posició, etc.
  2. anatomia animal Porció de teixit que uneix dues parts d’un òrgan.
  3. construcció i fusteria Cadascuna de les peces en forma de pont que, fixada a la fulla d’una porta balconera o d’una finestra, sosté i deixa girar la falleba.
  4. electricitat Conjunt d’elements físics que formen un circuit tancat, alimentats elèctricament entre dos nusos diagonalment oposats i que tenen connectat un detector de corrent entre els altres dos, i que és emprat sovint com a circuit de mesura. Pont de Wheatstone.
  5. música Peça de fusta, anomenada també pontet, pròpia de certs instruments de corda, i que serveix per a mantenir alçades i separades les cordes entre elles.
  6. odontologia Pròtesi que es consolida d’una manera permanent en una o més dents.
  7. indústria tèxtil Travesser superior del teler mecànic.
  8. indústria tèxtil Dispositiu lateral que tenen algunes llançadores per tal que la trama en surti amb una tibantor regular determinada.
  9. pont continental estratigrafia Conjunt de terres que constitueixen un lligam entre dos continents i permeten les migracions d’animals terrestres d’un continent a l’altre.
  10. pont del peu anatomia animal Part còncava del centre de la planta del peu.
  11. pont de neu Unió generalment fràgil de la part superior de les esquerdes d’una glacera produïda normalment per la neu ventada.
  12. pont de Varoli anatomia animal Mesencèfal.
 1. Dia o dies entre setmana que hom sol considerar festius pel fet d’escaure’s entre dues festes. El pont de Corpus. Enguany farem cinc ponts.
 2. construcció naval
  1. Superestructura més elevada d’un vaixell, en el sentit de la mànega, en la qual hi ha el post de comandament.
  2. Construcció o passarel·la per damunt de la coberta principal, que permet la comunicació entre les diferents superestructures d’un vaixell.
  3. antigament Cadascuna de les cobertes d’una embarcació.
 3. gimnàstica Exercici gimnàstic consistent a doblegar lentament el cos cap enrere, arcant-lo talment que descansi sobre les mans i els peus.
 4. química orgànica València, àtom o cadena no ramificada que uneix dues parts diferents d’una molècula.
  1. telecomunicacions Unitat funcional que permet la interconnexió entre dues xarxes de telecomunicacions, generalment d’àrea local, amb arquitectura i protocols anàlegs.
  2. pont aeri aeronàutica Mètode de transport entre dos llocs que consisteix en un trànsit intens i ordenat d’avions entre els dos llocs.
 5. pont dels ases figuradament i col·loquialment Dificultat que es troba en alguna ciència, on s’encallen molts i es desanimen a continuar endavant.
 6. pont de senyals ferrocarrils Estructura que passa per damunt de diverses vies, i que serveix de suport a un determinat nombre de senyals.
 7. pont grua manutenció, emmagatzematge Grua pont.
pont
Llegir més...