i porta | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

porta

Etimologia: del ll. pŏrta ‘porta gran, portal de ciutat’, que acabà generalitzant-se i significant qualsevol porta, amb l’eliminació de ostium, janua ‘porta d’una casa’ i fores ‘porta d’una cambra’ 1a font: 1250
  femení
  1. [abreviatura pta.]
   construcció Obertura feta o deixada expressament en una paret, una reixa, una tanca, etc., des del soler fins a una altura convenient, que permet d’entrar en una casa, una cambra, un clos, etc., o sortir-ne.
  2. per analogia Obertura d’accés a un lloc. La porta d’una cova.
  3. figuradament Arribar a les portes de la mort.
  4. construcció naval Cadascuna de les obertures quadrangulars practicades als costats o a popa del buc d’una embarcació per a la ventilació, per a introduir-hi càrrega o treure’n, etc.
  5. oficis manuals Obertura d’un forn de flequer, de terrissaire, de vidrier, etc., per la qual hom enforna i desenforna i a través de la qual són efectuades les altres operacions pròpies d’un forn.
  6. pesca Part de l’almadrava que dona accés al cop i que és tapada amb una xarxa quan els peixos són dins.
  7. tecnologia Forat d’home.
  8. agafar el camí de la porta Anar-se’n d’una casa.
  9. anar per portes Anar del tot malament.
  10. fer passar la porta (a algú) Treure’l de casa.
  11. porta del perdó arquitectura i art En algunes catedrals, porta oberta a una banda lateral on els fidels podien guanyar indulgències en ingressar-hi.
  12. porta d’entrada (o simplement porta) arquitectura Accés principal d’una ciutat, d’un edifici.
  13. porta falsa Porta situada a la part del darrere o lateral d’un edifici i que no és la principal.
  14. porta santa catolicisme Porta que hi ha a les basíliques majors romanes i en alguna altra basílica de la cristiandat i que és oberta solemnement en ocasió del jubileu o any sant.
  15. porta triomfal arquitectura i art Porta aïllada monumental, de caràcter commemoratiu, en forma d’arc de triomf.
  1. construcció Peça o peces, mòbils, de matèria sòlida, que, adaptada a una obertura, l’obstrueix o permet el pas per ella, en girar a l’entorn d’un eix contingut al pla de la paret, del tancat, etc., o en córrer paral·lelament al mur.
  2. per analogia Peça de fusta o d’altra matèria sòlida destinada a tapar o a interceptar alguna cosa.
  3. figuradament El diner obre totes les portes.
  4. a porta oberta Dit d’una reunió, judici, debat, etc., celebrat en públic.
  5. a porta tancada (o closa) Dit d’una reunió, judici, debat, etc., celebrat en secret, amb exclusió del públic.
  6. de portes endins En privat, en la intimitat. Els problemes familiars s’han de resoldre de portes endins.
  7. quan una porta es tanca, se n’obre una altra Frase que hom diu per significar que, quan apareixen dificultats serioses, solen presentar-se també solucions favorables.
  8. tancar-se-li (a algú) totes les portes Negar-se-li tot ajut.
  9. trucar a la porta (d’algú) (o a totes les portes) Sol·licitar l’ajut d’algú, de tots.
  1. Casa o habitatge a la qual dona accés una porta. S’està a la tercera porta del carrer. Viu al segon pis, primera porta.
  2. història A l’imperi Otomà, residència i despatx de sobirans i ministres.
 1. anatomia animal
  1. sistema porta Sistema especial que es compon d’unes branques que formen un tronc que, després, es torna a dividir en branques terminals.
  2. vena porta (o simplement porta) Vena que es forma al cap del pàncrees per la unió de les venes mesentèriques superior i inferior amb l’esplènica; acaba en el fetge per mitjà de dues branques que després se subdivideixen.
 2. electrònica
  1. Elèctrode auxiliar de certs dispositius electrònics amb semiconductors destinat a controlar o disparar el dispositiu.
  2. Circuit lògic amb una o més entrades i una sortida, que únicament permet el pas del senyal cap a la sortida si es compleixen certes condicions fixades prèviament.
 3. esports Porteria. Ha xutat a porta.
 4. geografia Congost llarg entre muntanyes que permet un passatge còmode.
porta

Llegir més...