OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

quota

Etimologia: del ll. quotus, -a, -um ‘en quant’, usat en expressions com quotus numerus ‘en quin nombre’ quota pars ‘en quina part’ i emprat després en forma abreujada 1a font: 1803, DEst.
  femení
 1. economia
  1. Part de pagament que toca a cadascú.
  2. especialment Quantitat que paga cadascun dels membres d’una entitat, associació, etc.
  3. En el comerç internacional, mesures que limiten directament la quantitat de béns o serveis que hom pot exportar o importar.
  4. quota de mercat Participació de mercat.
 2. quota litis dret processal Pacte pel qual un litigant acorda amb el seu procurador o advocat que els seus drets o honoraris siguin satisfets amb una part alíquota de l’objecte del procés, en cas de sentència favorable.
 3. quota tributària dret fiscal Quantitat que cal pagar per un tribut i que és el resultat d’aplicar a la base tributària el percentatge corresponent o la quantitat fixa determinada en la norma legal corresponent, o bé el conjunt d’ambdós procediments.
 4. quota vidual dret civil Llegítima usufructuària que pertoca al cònjuge supervivent, en cas de situació intestada.
quota

Llegir més...