OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

sola

Etimologia: d’un ll. vg. *sŏla, modificació del ll. cl. solea ‘sandàlia’ 1a font: s. XIV
  femení
 1. indústries del calçat
  1. Part inferior del calçat que toca al sòl i sobre la qual descansa la planta del peu.
  2. de set soles locució adjectiva col·loquialment Locució que intensifica el nom que acompanya, generalment amb un sentit pejoratiu. Ets un ruc de set soles!
  3. mitja sola Part davantera de la sola d’una sabata que correspon aproximadament a la meitat anterior de la planta del peu.
  4. mitja sola Peça de cuir, de cautxú, etc., que el sabater posa a la part davantera d’una sabata sobre la sola per tal d’evitar-ne el desgast o per a adobar-la quan la sola és gastada.
 2. per analogia La sola d’una mitja, d’un mitjó.
  1. Superfície inferior de diverses coses.
  2. Superfície inferior d’un pa.
  3. Fons o superfície inferior d’un conducte o d’un recipient.
  4. sola del mar Fons submarí.
 3. adoberia
  1. Cuir gruixut obtingut de pells de bestiar gros, generalment boví, que ha estat adobat i treballat pel blanquer o adobador.
  2. Tros de cuir enganxat a la punta del tac de jugar a billar.
  3. sola antiga Sola adobada pel sistema de nocs o tines.
  4. sola magra Sola que prové de cuirs vells i presenta en la seva superfície uns clots o bonys.
  5. sola moderna Sola adobada gairebé exclusivament a la bota.
  6. sola ràpida Sola adobada en la bota emprant tècniques molt acurades.
 4. construcció
  1. Tros de fusta, disposat horitzontalment, sobre el qual s’assenta una biga o una altra peça horitzontal, vertical o inclinada, que hom posa sota alguna cosa per a alçar-la, que reemplaça la llinda d’alguna obertura, etc.
  2. Barra horitzontal que suporta els barrots d’una barana.
 5. construcció naval Regala.
 6. obres públiques Base sobre la qual s’assenta un paviment, una via de ferrocarril, un canal, etc.
sola

Llegir més...