i trompa | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels sumaris

Gran Diccionari de la llengua catalana

trompa

Etimologia: d’origen onomatopeic 1a font: s. XIII, Vides
 1. música
  1. femení Instrument de vent, de metall, que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va eixamplant-se gradualment des de l’embocadura fins al pavelló.
  2. masculí i femení Músic que toca la trompa.
  3. femení per analogia Cadascun dels tubs d’orgue amb sonoritat de trompa.
 2. femení per analogia
  1. Nom donat a diversos instruments de forma tubular, semblant a la trompa.
  2. metal·lúrgia En la farga catalana, llarg tub vertical de fusta dins el qual hom fa caure un doll d’aigua que impel·leix cap a la farga l’aire que, per la caiguda de l’aigua dins el tub, és absorbit per uns forats que hi ha a la part superior d’aquest.
  3. química Aparell que serveix per a practicar el buit en un sistema tancat per mitjà d’un fluid, generalment aigua o mercuri.
 3. femení per analogia anatomia animal
  1. Prolongament muscular tubular, llarg i flexible, del nas de l’elefant, que li serveix com a arma i com a òrgan prènsil.
  2. Nas llarg i flexible que posseeixen altres animals, com el tapir.
  3. Aparell xuclador contràctil que tenen molts insectes.
  4. col·loquialment Dit del nas d’una persona quan és molt llarg.
 4. femení per analogia anatomia animal
  1. Nom donat a diversos òrgans que per la seva forma tubular o per la seva cavitat cònica tenen semblança amb la trompa.
  2. trompa de Fal·lopi (o uterina) Tub membranós que va des de l’angle superior de l’úter fins a l’ovari del costat corresponent, situat entre les fulles del lligament ample.
  3. trompa d’Eustaqui Conducte osteocartilaginós que comunica la caixa del timpà amb la faringe permetent l’accés d’aire a la caixa per a equilibrar la pressió atmosfèrica entre els dos costats del timpà.
 5. femení arquitectura Mena de volta volada feta en un racó, semblant a una petxina, amb el vèrtex a l’angle i limitada per un arc de mig punt, que s’aplica en una construcció per a passar de planta quadrada a octagonal i és utilitzada, com la petxina, per a sostenir cimboris i cúpules.
 6. femení jocs d’entreteniment Baldufa.
 7. adjectiu i masculí i femení Dit d’una persona inepta, insubstancial, beneitona.
 8. col·loquialment
  1. femení Embriaguesa. Va agafar una trompa fenomenal.
  2. adjectiu i masculí i femení Embriac. Estar trompa. Aquest home és un trompa.
trompa
Llegir més...