OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

usdefruit

Partició sil·làbica: us_de_fruit
Etimologia: de ús de fruit, ant. usufruit, del ll. ususfructus, íd. 1a font: 1434
    masculí dret civil
  1. Dret real de gaudiment sobre cosa d’altri, que atorga a l’usufructuari les facultats de posseir la cosa, usar-la i percebre’n tots els fruits, si bé amb les limitacions d’haver de conservar-ne la forma i la substància.
  2. usdefruit universal Usdefruit que comprèn la totalitat dels béns del testador.
usdefruit

Llegir més...