OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

donació

Partició sil·làbica: do_na_ci_ó
Etimologia: del ll. donatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIII, Desclot
  femení
  1. dret civil Dació gratuïta, acte de liberalitat pel qual una persona, el donant, disposa gratuïtament d’una cosa a favor d’una altra, el donatari.
  2. donació entre vius dret civil Donació que hom fa sense consideració a la mort del donant i té caràcter irrevocable.
  3. donació esponsalícia dret català Obsequi que es fan els promesos en contemplació de llur matrimoni.
  4. donació per raó de matrimoni dret català Liberalitat feta en contemplació d’un determinat matrimoni, abans de celebrar-se, a favor d’un o d’ambdós contraents.
  5. donació universal dret civil Institució de natura successòria contractual constituïda per la donació de tots els béns del donant, presents i futurs, i la institució irrevocable d’hereu a favor del donatari o donataris, ordinàriament els fills o el futur cònjuge del donant.
 1. Cosa donada.
donació

Llegir més...