i etimologia | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran Diccionari de la llengua catalana

etimologia

Partició sil·làbica: e_ti_mo_lo_gi_a
Etimologia: del ll. etymologia, i aquest, del gr. etymología ‘sentit veritable d’un mot’, comp. de étymos ‘veritable’ i lógos ‘mot’ 1a font: s. XIV, Llull
    femení lingüística
  1. Origen, filiació d’un mot. Cercar l’etimologia d’un mot.
  2. Ciència que estudia l’origen dels mots, amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica.
  3. etimologia popular Fenomen que consisteix a relacionar dues formes que, sense tenir identitat d’origen, posseeixen una certa similitud formal.
etimologia
Llegir més...