i in articulo mortis | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran Diccionari de la llengua catalana

in articulo mortis

estrangerisme*
Pronúncia: inartìkulomɔ́rtis
Etimologia: [locució llatina]
locució adverbial dret civil Locució que significa ‘en el moment de la mort’, emprada sobretot, entre altres casos, amb referència al matrimoni dut a terme quan un dels contraents és en perill de mort o hi són tots dos.
in articulo mortis
Llegir més...