i meritocràcia | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels sumaris

Gran Diccionari de la llengua catalana

meritocràcia

Partició sil·làbica: me_ri_to_crà_ci_a
femení Concepció social segons la qual la jerarquia es basa exclusivament en els mèrits personals.
meritocràcia
Llegir més...