OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Centre de Documentació i d’Animació de Cultura Catalana

Sigla delCeDACC
Arxivística i biblioteconomia    Historiografia catalana
Sigla delCeDACC
documentació doc i institucions de cultura inst cult
Centre de promoció cultural i de documentació amb un fons especialitzat sobre la Catalunya del Nord, fundat el 1978 per l’Ajuntament de Perpinyà, del qual depèn, sota l’impuls de Josefina Matamoros, entre d’altres.

Comparteix els locals amb el Museu Josep Puig, que en el seu testament cedí la casa que acollia ambdues entitats, llegà una important col·lecció de monedes i medalles (32.000 peces) i esmentà la possibilitat de crear una secció dedicada a la Catalunya del Nord i la cultura catalana. L’entitat centra l’activitat en la creació d’un fons documental sòlid i en la promoció de la llengua i la cultura catalanes, a través d’activitats diverses (cursos de català, exposicions, conferències, presentacions de llibres, espectacles, col·loquis, publicacions, etc.).

L’any 1991, en ocasió de la celebració de l’any del Tirant, es creà la col·lecció “Aspectes de l’Edat Mitjana”, de la qual fins l’any 2001 es publicaren quatre números: Comelade: Història i cuina a finals del segle XV (1993, A. Marcet, E. Thibaut), La llegenda del cor menjat (1994, J. Chaurand, R.L. Portet), Els jueus catalans de llur arribada a llur expulsió (1997, M. Choukroun) i Reialme de Mallorca. De la història al mite (1997), recull de les ponències presentades a les jornades d’estudis sobre aquest tema celebrades el novembre del 1996 a Perpinyà. El fons bibliogràfic (uns 30.000 volums) comprèn tant producció editorial contemporània com un fons antic, format per obres dels segles XVII, XVIII, XIX i de la primera meitat del XX, enriquit amb dipòsits i donatius diversos com el de la Fondation Internationale d’Études Historiques et Sociales (1983) i el del comte De Lazerme (1985), especialment valuós. L’hemeroteca té prop de 750 títols de revistes, butlletins i diaris, antics i contemporanis, d’arreu dels Països Catalans i de l’exili.

Entre les col·leccions sobresurten: Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales (des del 1848), Journal Commercial, Maritime, Artistique et Littéraire des Pyrénées-Orientales (1896-1905), Revue d’Histoire et d’Archéologie du Roussillon (1900-05), La Revue Catalane (1907-18), La Veu del Canigó (1910-14), Ruscino (1911-26), Montanyes Regalades (1915-23), Tramontane (1917-71, 1975), Revue Historique et Littéraire du Diocèse de Perpignan (1921-34), Nostra Terra (1936-39), Les Études Roussillonnaises (1951-57, i des del 1987), Reflets du Roussillon (1954-71), Centre d’Estudis i Recerques Catalans dels Arxius (1958-67), Conflent (1961-99), Sant Joan i Barres (1962-87), Les Cahiers des Amis du Vieil Ille (des del 1962), Terra Nostra (des del 1967), Revista Catalana (1969-80), Massana (1969-95), La Falç (1970-81), Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (des del 1970), Terres Catalanes (1971-78), Connaissance du Roussillon (1972-76), Aïnes (1974-81), Truc (1974-79), La Nova Falç (1977-86) i D’Ille et d’ailleurs (1984-92).

Del fons, també destaquen dossiers de premsa, fullets i correspondència diversa provinents de donatius (Carles de Lazerme, Maurici Iché, Francesc Català, Lluís Esteve, Carles Bauby, entre d’altres) i el fons iconogràfic amb prop de 7.000 documents. El 1982 es creà el servei audiovisual que, entre altres documents, recull les “videomemòries” de personalitats rellevants com Pere Ponsich, Jean Rous, Pere Verdaguer, Francesc Català, Alfred Sauvy i Jordi Pere Cerdà, entre d’altres. Ha editat bianualment la publicació Mirall

Data de revisió: 
2019-05-08

Llegir més...