OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Club de Roma

institucions de cultura inst cult
Associació fundada el 1968, a Roma, per Aurelio Peccei.

Interessada per l’esdevenidor de la humanitat, es proposa d’estudiar en profunditat les situacions conflictives, llurs causes i llurs projeccions de futur, per tal de crear una consciència mundial i uns centres de decisió, amb vista a evitar les derives que poden conduir a situacions crítiques. Consta d’un nombre limitat de persones qualificades, d’ideologies diferents i que representen una àmplia varietat de cultures i de sistemes de valors. Des del 1991 publica informes generals sobre els temes de més rellevància per al futur de la humanitat, el primer dels quals fou “La primera revolució global”. Informes posteriors han estat: “Límits al creixement”, “Estratègies per al futur”, “L’estat del planeta”, “Aprendre, horitzó sense límits”, etc. Ha celebrat conferències d’alt nivell a diverses ciutats del món (Moscou, Rio de Janeiro, Washington, Tòquio, Salzburg, etc.).

Llegir més...