OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Consell Superior d’Investigacions Científiques

Sigla del CSIC, SinònimConsejo Superior de Investigaciones Científicas
Sigla del CSIC, SinònimConsejo Superior de Investigaciones Científicas
ensenyament enseny
Organisme autònom, dependent del ministeri d’educació i ciència, creat el 1939 amb la finalitat de fomentar, orientar i coordinar la investigació científica de l’Estat espanyol.

És la major organització pluridisciplinària i multisectorial que, en el context del sistema estatal de ciència i tecnologia, realitza projectes d’investigació bàsica i aplicada. El 1977 s’esdevingué la fusió dels tres organismes autònoms que, originàriament, el componien i, d’aleshores ençà, el CSIC s’ha compromès en una tasca de renovació d’estructures i de racionalització de l’activitat investigadora. Finançat fonamentalment a base dels pressuposts generals de l’estat, el CSIC té una implantació desigual dins el territori de l’Estat espanyol, essent Madrid, Andalusia i Catalunya les comunitats més afavorides. L’activitat del CSIC a Catalunya, iniciada el 1941, es materialitza en els diferents centres i instituts que realitzen tasques de recerca en diferents àrees científiques. En l’àrea d’humanitats i de ciències socials hi ha la Institució Milà i Fontanals. En l’àrea de biologia i biomedicina hi ha els Instituts de Biologia i de Farmacologia Aplicada. En l’àrea de ciències de la Terra i de l’espai, els Instituts d’Investigacions Geològiques “Jaume Almera” i d’Investigacions Pesqueres. En l’àrea de química, els Instituts de Química Orgànica Aplicada i de Química Bioorgànica. Finalment, en l’àrea de tecnologia avançada, els de Cibernètica i Tecnologia Química i Tèxtil, i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. Hi ha també a Catalunya dos centres de caire administratiu: el Centre d’Investigació i Desenvolupament i el Centre Nacional d’Investigacions Pesqueres.

Llegir més...