i canal de la dreta de l’Ebre | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

canal de la dreta de l’Ebre

Baix Ebre    Montsià
Aldover (Baix Ebre)
© Fototeca.cat
Canal de regadiu del Baix Ebre i del Montsià, que arrenca de l’assut de Xerta, uns 3 km aigua amunt de la vila.

Segueix l’Ebre de prop, llevat del tram de Roquetes, fins a Amposta, d’on, a la sortida, havia d’alimentar el canal de navegació a Sant Carles de la Ràpita, avui reduït a séquia. Segueix riu avall fins a l’illa de Buda, on arriba mitjançant un sifó (canal de Buda). Inaugurat el primer tram el 1857, a fi de fornir d’aigua el canal de navegació, el 1861 ja fou emprat per al regadiu, amb una dotació de 25 m 3 /s i uns 60 km de llarg, la meitat dels quals ja han estat revestits (1985) dins del projecte global de revestir enterament els dos canals principals (el de la dreta i el de l’esquerra) i 85 km més de séquies i petites canalitzacions, per tal de millorar-ne l’aprofitament. Rega unes 13 000 ha entre la vall baixa i el delta, completat per una xarxa de séquies, entre les quals es destaca el canal de Calent, que arrenca de l’Enveja i arriba als sorrals de la Platjola.

Llegir més...