Jafudà Cresques

Jaume Ribes, Yĕhudà Cresques
(ciutat de Mallorca, 1350? — Barcelona?, 1410)

Cartògraf jueu, fill del cartògraf Cresques Abraham.

Seguí la professió paterna de dibuixant de miniatures, mapes i brúixoles, per la qual cosa mantingué relacions amb la Casa Reial d’Aragó. Participà, amb el seu pare, en l’elaboració de l’Atles català, i sovint tots dos són analitzats conjuntament i de manera general en els estudis sobre la cartografia mallorquina. Pere el Cerimoniós i Joan I li concediren el títol de familiar reial (1380, 1381). Hom no en coneix descendència, malgrat l’autorització de bigàmia que havia obtingut el 1381. El 1391, a causa del saqueig del call de Palma, es veié obligat a convertir-se i adoptà el nom de Jaume Ribes. El 1399 ja residia a Barcelona, protegit de Joan I, on rebé diferents encàrrecs tant del monarca com de comerciants barcelonins, i on segons algunes fonts treballà amb el cartògraf genovès Francesco Beccà. La constatació de la seva mort l’any 1410 fa insostenible la tesi de Llabrés i Quintana (1890), segons la qual Jafudà Cresques seria el mestre mallorquí contractat per Enric el Navegant de Portugal per a ensenyar la ruta dels descobriments africans a l’escola nàutica de Sagres. Hom li atribueix algun mapa i alguna carta de navegar anònims.