OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Lloret de Vistalegre

Antic nom deManresa, Nom popular deLlorito
Municipi
Mallorca
Antic nom deManresa, Nom popular deLlorito
Municipi de Mallorca, situat al pla de Mallorca, al SW de Sineu.
Població: 
1.275 h
[2009]
Extensió: 
17 km2

Ocupa terres planeres situades per damunt els 100 m (culmina a Son Gelabert, 201 m, i al puig de Son Pastereta, 202 m); el 90,3% (1 570 ha) de les terres són cobertes per sòls margosos del Burdigalià, que constitueixen magnífiques terres de conreu. El 74,2% del terme és conreat; predominen els cereals i el farratge (785 ha), i els fruiters de secà (374 ha). El 73,6% de la terra és explotada directament pels seus propietaris. La ramaderia comprèn uns 70 caps de bestiar boví, 200 d’oví, 10 de cabrum, 250 de porcí i 200 d’aviram. Hi ha emigració, i el 98,6% de la població és autòctona. La població activa (35,2%) es distribueix així: el 41,9% al sector primari, el 37% al secundari i el 21,1% al terciari. L’economia és fonamentalment agrària (complementada per la ramaderia), però una part de la població activa treballa en la indústria de sabates d’Inca i en la construcció, fora del municipi. La vila (678 h agl i 146 h diss [1981], lloretans; 169 m alt.) té l’origen en una alqueria islàmica que, amb les de Paixari i Llorac, fou donada, en el repartiment, a un tal Otzet i a altres cavallers de Manresa, nom que rebé fins al s XVI, quan s’hi establí un convent de franciscans (1551), que edificaren l’església de la Mare de Déu de Loreto, origen del nom actual. El 1579 el convent passà a l’orde dels dominicans, que hi perduraren fins el 1835, i bastiren una nova església i un nou claustre (s XVIII). El 1821 l’església fou convertida en parròquia sufragània de la de Sineu (independent des del 1913); però, malgrat els intents d’esdevenir municipi independent de Sineu, fets el 1812 i el 1821, no se n'independitzà fins el 1922. Dins el terme hi ha, a més, el lloc i antic convent de Son Joan Arnau.

Col·laboració: 
BBP

Llegir més...