Pomponi Mela

Pomponius Mela (la)

(Bètica, segle I dC — Bètica, segle I dC)

Geògraf llatí.

És autor d’una geografia, en tres llibres, De chorographia, on descriu el món conegut a la seva època. Obra rica per l’eloqüència i pels mites estranys i les descripcions meravelloses que conté, palesa la influència dels jonis i d’Heròdot, Eratòstenes i Estrabó.