Robert King Merton

(Filadèlfia, 5 de juliol de 1910 — Nova York, 23 de febrer de 2003)

Sociòleg nord-americà.

Professor a Colúmbia, desenvolupà la teoria funcionalista d’acord amb la línia antiutòpica de la sociologia nord-americana. A Social Theory and Social Structure (1957) definí la funció com els procediments biològics i socials que ajuden a mantenir el sistema i que suposen conseqüències objectives observables. Altres aportacions seves que tingueren una àmplia influència foren la teoria de l’anomia, la concepció de la burocràcia i l’explicació sociològica del desenvolupament de la ciència al s.XVII. És autor, també, de The Student Physician (1957), On the Shoulders of Giants (1965), Social Theory and Functional Analysis (1969) i Sociological Ambivalence (1976).