Valentí Moragas i Roger

(Barcelona, 1902 — Barcelona, 1970)

Escriptor i periodista.

Ha fet crítica literària, artística i de teatre, i de divulgador radiofònic. Fou redactor del Diari de Barcelona i d'El Noticiero Universal. Ha escrit teatre de consum, biografies i guies itineràries en castellà. En català té, en col·laboració amb Lluís Elias, Romeu de 5 a 9, amb més de mil representacions.