i llei de Moseley | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

llei de Moseley

substantiu femeníf
Física
física atòmica fís atòm
Llei segons la qual la freqüència ν de les ratlles dels espectres d’emissió o absorció de raigs X dels elements químics és ν = KZ2, essent K una constant i Z el nombre atòmic.

Aquesta llei experimental, que demostrà que el nombre atòmic d’un àtom era igual al d’electrons que envolten el nucli, pot ésser deduïda formalment de la teoria de l'àtom de Bohr, d’on resulta que

essent R la constant de Rydberg, c la velocitat de la llum, i x i y els valors dels nombres quàntics principals de les òrbites entre les quals “salta” un electró en ésser excitat (espectre d’absorció) o desexcitat (espectre d’emissió).

Llegir més...