Hermann Muthesius

(Gross-Neuhausen, 1861 — Berlín, 1927)

Arquitecte i teòric alemany.

Format a Berlín, estudià a Londres l’arquitectura i la decoració angleses d’aquell moment. Fruit d’aquests estudis són els llibres Die Englische Baukunst der Gegenwart (‘L’arquitectura anglesa actual’, 1901) i el famós Das Englische Haus (‘La casa anglesa’, 1904-08), en tres volums. Tornà a Alemanya i fou un dels fundadors de la Deutscher Werkbund, grup dins el qual representà, en contraposició a H.van de Velde i l’Art Nouveau, l’anomenat funcionalisme integral. Per la seva gran lluita a favor de l’estandardització en arquitectura fou un dels més valuosos precedents del Bauhaus.