Nicòmac de Gerasa

(?, segle I dC — ?, segle I dC)

Matemàtic grec.

El seu llibre Introducció a l’aritmètica, d’inspiració pitagòrica, fou considerat durant tota l’edat mitjana un dels més típics representants de la ciència grega. Escriví també un Manual d’harmònica, que tingué una àmplia difusió dins el món medieval.