Christophe Plantin

(Saint-Avertin, Tours, aprox. 1520 — Anvers, 1589)

Tipògraf flamenc d’origen francès.

Relligador especialista en els marroquins a Anvers (des del 1550), passà a impressor (1555) i esdevingué l’editor més erudit del seu temps, famós per les seves edicions de ciències i de clàssics grecs, llatins i hebreus. Primer editor del Breviari romà (1568), s’encarregà també de l’edició de la Bíblia Poliglota d'Anvers (1569-73). Amb el seu lema i la seva marca tipogràfica Labore et constantia edità en trenta-quatre anys més de mil cinc-centes obres. La seva impremta fou convertida el 1876 en el museu Plantin-Moretus.