OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

El Propagador de la Libertad

periodisme period i ciències polítiques polít
Publicació política en castellà apareguda a Barcelona, sense una periodicitat fixa, de l’octubre del 1835 a mitjan 1838.

La seva redacció era formada per F.Raüll —editor i redactor en cap—, A.Fontcuberta —personatge d’identitat no aclarida que amb el pseudònim de J.A.de Covert-Spring signà quasi totes les crítiques teatrals i articles doctrinals—, Pere Mata, F.Altés i Gurena, A.Ribot, Gener i Solanes, A.Gironella, J.Eydoux i J.Strozzi. Segons declarava, es proposava difondre entre la gent del camp les idees i institucions liberals, però també nocions de legislació, història, geografia i nous descobriments tècnics. Propagà també un cert socialisme utòpic influït per Saint-Simon. Arran dels fets revolucionaris del gener del 1836 molts dels seus redactors foren detinguts i desterrats (Gironella, Ribot i Raüll) i Fontcuberta es féu càrrec de la direcció. L’aspecte literari constitueix una de les poques mostres del Romanticisme liberal a Catalunya. Defensà la funció social de la literatura, combaté com a ja superat el classicisme i difongué, sobretot, Dumas, Hugo i Heine enfront, per exemple, dels germans Schlegel. D’altra banda, entre els col·laboradors posteriors, hom pot destacar la presència esporàdica de Pau Piferrer, Manuel Milà i Fontanals i Joaquim M.Bover.

Col·laboració: 
MToV

Llegir més...