Josep Maria Puchades i Benito

(Granollers, Vallès Oriental, 1913 — Barcelona, 1982)

Enginyer industrial, llicenciat a la Universitat de Barcelona el 1943 i doctorat el 1965.

Els anys trenta col·laborà amb Pau Vila en els treballs de la Ponència per a la Divisió Territorial de Catalunya. Entre el 1958 i el 1978 dirigí el Servei Cartogràfic de la diputació de Barcelona, tasca que compartí amb la docència de la topografia i de la cartografia a diverses escoles i facultats de la Universitat de Barcelona. Impulsà les editorials Alpina i Montblanch, que publiquen guies i llibres de caire geogràfic i excursionista, i el 1978 creà la "Revista Catalana de Geografia".