René Antoine Ferchault de Réaumur

(La Rochelle, 28 de febrer de 1683 — Saint Julien-du-Terroux, 17 d’octubre de 1757)

Físic i naturalista francès.

Treballà en geometria de molt jove i ideà el 1730 un termòmetre d’alcohol graduat segons una escala ideada per ell, que anava de 0° a 80°. Estudià els metalls i els aliatges de ferro; hom el considera l’iniciador de la metal·lografia. El 1740 donà a conèixer l’anomenada porcellana de Réaumur. També és important la seva obra en el camp de les ciències naturals: estudià els insectes, els crustacis, els peixos, etc, com també la digestió, la incubació artificial, el suc gàstric dels ocells, etc. Fou contrari a la teoria de la generació espontània. Cal destacar, entre altres obres, L’Art de convertir le fer forgé en acier (1722) i, sobretot, Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des insectes (1734-42).