Paul Stanley Nigel Russell-Gebbett

Paul S.N. Russell-Gebbett
(Bentley, Suffolk, 1926 — Colchester, Essex, 1992)

Filòleg i catalanòfil anglès.

Estudià romàniques a la Universitat de Cambridge. Ensenyà a les universitats de Nottingham, Essex, Trinidad, Manchester i Belfast, on des del 1973 fou catedràtic i cap del departament d’espanyol. Publicà l’antologia Medieval Catalan Linguistic Texts (Oxford, 1964) i diversos treballs sobre filologia catalana (Mossen Pere Pujol’s Documents en vulgar dels segles XI, XII & XIII...(Barcelona, 1913). A partial retranscription and commentary, 1973; Medieval Catalan Literature, 1973; La expresión de las condiciones de realización imposible en el catalán medieval, 1976) i filologia hispànica. S’especialitzà també en el romanès, i traduí a l’anglès poemes de Marin Sorescu. Membre fundador de l’Anglo-Catalan Society, en fou tresorer fins el 1974.