Pedro Sarmiento de Gamboa

(Galícia, 1532 — a l'Atlàntic, 1592)

Navegant gallec.

Escriptor i matemàtic, el 1557 es traslladà al Perú i explorà el Pacífic Sud amb Álvaro de Mendaña. Per encàrrec del virrei Francisco de Toledo escriví una Historia de los incas i explorà l’estret de Magallanes (1579). El 1584 fundà les ciutats de Nombre de Jesús i Rey Don Felipe, que desaparegueren. Mentre preparava una expedició de socors a aquestes dues ciutats, fou capturat pels anglesos (1586) i després pels hugonots francesos (1590). Desaparegué en un viatge a Mèxic.