Nassau William Senior

(Compton, 1790 — Londres, 1864)

Economista anglès.

Representant de l’escola clàssica, les seves aportacions des de la càtedra d’Oxford creada el 1825 constituïren les bases d’inflexió cap al marginalisme. Rebutjà la concepció ricardiana del valor-treball exposant la teoria de l’abstenció, com a justificació dels beneficis perquè la disponibilitat de béns de capital pressuposa el sacrifici de no haver consumit totes les disponibilitats en un moment determinat. Publicà Three Lectures on the Value of Money (1829) i Outline of the Science of Political Economy (1836).