Wacław Sieroszewski

(Wolka Kozłowska, 1858 — Piaseczni, 1945)

Escriptor i etnògraf polonès.

Utilitzà el pseudònim de Sirko. Exiliat el 1878, passà uns quants anys a Sibèria, on adquirí coneixements sobre certs pobles desconeguts i obtingué un premi de la Societat Geogràfica de Peterburg per l’obra Dwanaście lat w kraju Jakutow (‘Dotze anys entre els iacuts’). Inspirat en els temes orientals, fa conèixer Sibèria, la Xina i el Japó, introduint una nota d’exotisme i un ambient d’aventures en la literatura polonesa. De la seva obra cal destacar Na Kresach lasów (‘A les vores dels boscs’, 1894), Korea (1905), Powieści chińskie (‘Contes xinesos’, 1903), Miłość Samuraja (‘L’amor del samurai’, 1927), etc.