George Johnstone Stoney

(Oakley Park, 1826 — Londres, 1911)

Físic i matemàtic irlandès.

Estudià l’estructura de la matèria, la teoria cinètica dels gasos, les ones i l’electricitat, en la qual introduí el terme electró i intentà de calcular-ne la càrrega.