Ṯābit ibn Qurra

(?, ? — ?, 18 de febrer de 901)

Astrònom i matemàtic àrab.

Fou membre de l’escola científica de Ḥarrān i hi fou un dels principals traductors d’obres astronòmiques gregues. Formulà la teoria de la trepidació dels equinoccis tot denunciant els errors existents en les observacions dels astrònoms grecs.