i pla Tarradellas | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

pla Tarradellas

història hist
Nom amb què són conegudes les 58 disposicions aprovades els dies 8, 9 i 12 de gener de 1937 a S’Agaró (són anomenades també decrets de S’Agaró) i publicades al Diari Oficial de la Generalitat extraordinari del dia 18.

Són unes mesures per a endegar les finances de la Generalitat de Catalunya i substituir els articles de l’Estatut relatius a les relacions financeres amb l’Estat espanyol ateses les noves exigències que la guerra suposà en el pressupost català. Fou reorganitzat el departament de finances i foren creats organismes de direcció de la política fiscal i financera (Consell Superior de Crèdit i de la Banca, Consell General de la Banca Catalana, Comissaria de la Generalitat del Banc Hipotecari d’Espanya, Consell General de l’Estalvi, Consell General d’Assegurances, Servei Tècnic del Crèdit i de l’Estalvi, etc.). Establí un impost sobre la xifra de negocis, figura inèdita encara aleshores i que fou d’una gran eficàcia.

Col·laboració: 
MuC
Llegir més...