Giovanni di Ventimiglia e d’Aragona

(?, 1346 — ?, 1437)

Comte, i després (1433) primer marquès, de Geraci i comte de Montesarchio (Calàbria).

Capità general de l’Església contra Francesco Sforza. Ajudà Alfons i Frederic d’Aragó a recuperar Nàpols, i obtingué, per això, la senyoria de Bitonto. Combaté a Àfrica contra el rei Bofario i el vencé. Fou cap de l’exèrcit del rei Martí (1408) per a conquerir Sardenya. Sufocà la rebel·lió de Siracusa (1448) i defensà Epir i Càrnia contra els turcs a favor de Carles, príncep de Càrnia, gendre seu. Fou virrei de Nàpols i Sicília (1430-32), gran almirall del regne i conseller d’Alfons I de Nàpols.