i boiximà | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

boiximà | boiximana

substantiu masculím
substantiu femeníf
adjectiuadj
Etnologia    Lingüística i sociolingüística
etnologia etnol i lingüística ling
Nom emprat per a designar el poble san i llur llengua.

Tradicionalment utilitzat en oposició a hotentot (khoikhoi) en parlar de les llengües khoisan, aquest ús és incorrecte ja que les diferències entre els mateixos grups san són algunes vegades més grans que entre aquests i els khoikhoi.

Llegir més...