estratopausa

f
Meteorologia

Límit que separa l’estratosfera de la mesosfera i que s’estableix entre els 45 i els 50 km d’altitud, en valors mitjans.