exosfera

f
Meteorologia

Capa més superior de l’atmosfera terrestre, la pressió de la qual assoleix els valors mínims.

S'estén des dels 500 km d’altitud fins a un màxim que pot ésser fixat entorn dels 800 km, on l’aire deixa d’ésser considerat com un gas, atesa la seva baixa densitat. Més enfora, comença l’espai interestel·lar.