OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

feldespat

Forma anterior a l’Ortografia de l’IEC del 2016 feldspat, feldespato (es), feldspar (en)
substantiu masculím
Mineralogia i petrografia

Sumari de l’article

Forma anterior a l’Ortografia de l’IEC del 2016 feldspat, feldespato (es), feldspar (en)
feldespat
© Fototeca.cat
geologia geol i mineralogia mineral
Grup de minerals de fórmula general XZ4O8 (X essent sodi, potassi, calci o bari, i Z, silici i alumini).

Pertanyen al grup dels tectosilicats, és a dir, els tetràedres del SiO4 van enllaçats entre ells per tetràedres de Al2O3 en totes tres dimensions de l’espai. Tots els minerals d’aquest grup són solucions sòlides de l'ortoclasa (AlKSi3O8) (or), l'albita (NaAlSi3O8) (ab) i l'anortita (CaAl2Si3O8) (an). Tots els minerals d’aquest grup s’assemblen molt per les propietats físiques, però, segons la cristal·lització, formen dos subgrups: el del feldespat de potassi i bari, de simetria monoclínica, i el de sodi-calci (plagiòclasis), de simetria triclínica. Els feldespats potàssics es presenten en formes diferents, i llurs propietats òptiques i físiques tenen diferències graduals. Les més importants són la sanidina, que és un polimorf hipertèrmic monoclínic i es presenta en les roques volcàniques, l'ortosa, que també és monoclínica, la microclina, que és triclínica i es presenta en una gran varietat de roques ígnies i metamòrfiques cristal·litzades a temperatures poc elevades, i l'adulària, que és una varietat (monoclínica o triclínica) d’hàbit característic i que es presenta en venes hidrotermals. Les plagiòclasis són mescles d’albita i anortita i constitueixen una sèrie completa, des de l’albita pura fins a l’anortita pura. La característica més important del feldespat, que el distingeix dels altres, són les macles polisintètiques. Tots aquests minerals tenen molta importància, car són els més abundants en la natura i serveixen per a classificar les roques.

La producció de feldespat als Països Catalans

La producció de feldespat als Països Catalans se centra en dues comarques que gairebé la monopolitzen: la Fenolleda i el Vallespir. A la Fenolleda els principals centres d’extracció són Ansinyà, Centernac, Lançac i Fossa. Al Vallespir n'hi ha petites extraccions als contraforts de l’Albera, i una altra al terme d’Argelers, amb reserves estimades en 3 o 4 milions de tones. La Catalunya del nord-est controla el mercat francès (el 80%) de feldespat de qualitat, i n'exporta a la resta dels Països Catalans, a Alemanya, als estats del Benelux i a Itàlia.

Col·laboració: 
JNo / TMC

Llegir més...