i halogenació | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

halogenació

substantiu femeníf
Química
química orgànica quím org
Reacció química mitjançant la qual un àtom d’halogen o uns quants són introduïts en una molècula orgànica substituint àtoms (sovint d’hidrogen) o grups funcionals.

La reactivitat és distinta segons l’halogen; així, les reaccions de fluoració es produeixen amb un fort despreniment d’energia, i el contacte d’una substància orgànica amb el fluor elemental (F2) pot produir una explosió; la cloració i la bromació dels hidrocarburs alifàtics i de les cadenes laterals dels alquilbenzens es produeixen fàcilment en presència de la llum; per contra, la fixació del iode és impossible en aquestes condicions. La cloració, la bromació i la iodació dels composts aromàtics es produeixen amb més o menys facilitat segons que el compost sigui activat o desactivat per la presència de substituents.

Llegir més...