hertz

Hz (simb.), hercio (es), hertz (en)

m
Física

Unitat SI (derivada) de freqüència.

És la freqüència d’un fenomen periòdic 1s, i, per tant, equival a 1 cicle per segon (c/s). Sovint són emprats els seus múltiples, especialment el kilohertz (kHz), el megahertz (MHz) i el gigahertz (GHz). Rep el seu nom del físic Heinrich Hertz.